Logo CNRS Logo LJLL Logo NSFC Logo IAPCM Logo BICMR


Home

Pictures

Presentation

Committees

Location

Participants

Speakers

Titles

Program

For students

Sponsors

Contact
Dynamics of nonlinear dispersive and
fluid mechanics equations

CNRS-NSFC joint Sino-French Summer Institute of Mathematics


Photo BICMR


BICMR, Beijing, 25 June-13 July 2012
Program
First week, 25-29 June


Mini-courses
Time Monday 25/06 Tuesday 26/06 Wednesday 27/06 Thursday 28/06 Friday 29/06
8:30-9:00 Opening
9:00-9:30 Benjamin Dodson Changxing Miao Yvan Martel Rémi Carles Dong Li / Xiaoyi Zhang
9:30-10:00
10:00-10:30 Break
10:30-11:00 Benjamin Dodson Changxing Miao Yvan Martel Rémi Carles Dong Li / Xiaoyi Zhang
11:00-11:30
11:30-13:30 Lunch
13:30-14:00 Changxing Miao Yvan Martel Rémi Carles Dong Li / Xiaoyi Zhang Thierry Gallay
14:00-14:30
14:30-15:00 Break
15:00-15:30 Changxing Miao Yvan Martel Rémi Carles Dong Li / Xiaoyi Zhang Break
15:30-16:00 Thierry Gallay
16:00-16:30
16:30-17:00
Second week, 2-6 July


Mini-courses Talks
Time Monday 02/07 Tuesday 03/07 Wednesday 04/07 Thursday 05/07 Friday 06/07
9:00-9:30 Luc Molinet Stefan Le Coz Jean-Claude Saut Yi Zhou
9:30-10:00
10:00-10:30 Break Break
10:30-11:00 Luc Molinet Stefan Le Coz Jean-Claude Saut Hailiang Li
11:00-11:30
11:30-13:30 Lunch Lunch
13:30-14:00 Fabrice Béthuel Thomas Duyckaerts Mathieu Colin Valeria Banica
14:00-14:30
14:30-15:00 Break Guixiang Xu
15:00-15:30 Break Thomas Duyckaerts Break
15:30-16:00 Fabrice Béthuel Mathieu Colin Break
16:00-16:30 Frédéric Charve
16:30-17:00
Third week, 9-13 July


Talks
Time Monday 09/07 Tuesday 10/07 Wednesday 11/07 Thursday 12/07 Friday 13/07
9:00-9:30 Jean-Claude Saut Weizhu Bao Daomin Cao Qingying Xue Xiaoyi Zhang
9:30-10:00
10:00-10:30 Break
10:30-11:00 Quansen Jiu Philippe Gravejat Dong Li Frédéric Rousset Chengbo Wang
11:00-11:30
11:30-13:30 Lunch
13:30-14:00 Fred Weissler Jiahong Wu Shihui Zhu Zhaohui Huo Nikolay Tzvetkov
14:00-14:30
14:30-15:00 Pin Yu Dapeng Du Junyong Zhang Chengchun Hao Xiaojing Xu
15:00-15:30
15:30-16:00 Break
16:00-16:30 Xiaohua Yao Zihua Guo Liutang Xue Genqian Liu Jean-Marc Delort
16:30-17:00
17:00-17:30 Closing